Verslagvormen

Verslagvormen

Kosteneffectief & tijdbesparend

Verslagvormen

Hét Notulistenteam kan allerlei type verslagen genereren. De meest voorkomende type verslagen staan hieronder beschreven, maar natuurlijk kunt u zelf ook specifieker aangeven wat u precies in het verslag wilt terugzien. Ook is het mogelijk dat wij tijdens de bijeenkomst het verslag ter plekke maken. Dan kunt u het direct aan de deelnemers uitreiken. Handig bij getuigenverklaringen bijvoorbeeld.

Beknopt samenvattend verslag:

Beknopte notulen zijn notulen op hoofdlijnen. Ze zijn dus completer dan een actie- besluitenlijst, maar beknopter dan uitgebreide notulen. Beknopte notulen bevatten hele zinnen die kort en krachtig zijn. Relevant is wat er gezegd is en niet wie wat zei. In het verslag lezen de deelnemers een samenvatting per agendapunt, niet een samenvatting van de bijdrage per spreker. Wel staat in het verslag vermeld wat de besluiten zijn en wie welke activiteit gaat uitvoeren. Beknopte notulen worden vaak gebruikt bij vergaderingen van directies, management- en projectteams en commissies.

Uitgebreid samenvattend verslag:

Uitgebreide notulen zijn een uitvoerige samenvatting van de vergadering. Ze bevatten alle relevante informatie per agendapunt (wie zei wat) en conclusies, besluiten en acties. Uitgebreide notulen worden gemaakt als vergaderdeelnemers of hun achterban willen weten wie wat heeft gezegd en op welke gronden een besluit werd genomen. Deze verslagvorm past u vooral toe als partijen met uiteenlopende belangen aan de vergadering deelnemen en/of wanneer vergaderdeelnemers er prijs op stellen dat in het verslag zichtbaar is wat hun bijdrage geweest is.

Woordelijk verslag:

In een woordelijk verslag staat alles zoals dit door de spreker(s) is gezegd. De spreektaal is omgezet naar een prettig leesbaar verslag, inhoudelijk juist en volledig, correct Nederlands en zoveel mogelijk in de stijl van de spreker. Deze vorm van verslaglegging is bijvoorbeeld geschikt voor interviews of lezingen.

Letterlijk verslag:

Een letterlijk (spreektaal) verslag wordt ook wel een ’transcript’ genoemd. In deze uitwerking kunnen zinnen staan die taalkundig onjuist zijn. Deze verslagvorm wordt gebruikt als het van belang is dat zaken letterlijk worden weergegeven. Voorbeelden zijn telefoongesprekken of juridische kwesties als hoorzittingen of getuigenverklaringen.

Hét Notulistenteam

Al sinds 1993 verzorgt hét Notulistenteam de verslaglegging van allerlei soorten vergaderingen en bijeenkomsten in diverse branches. Ons bureau beschikt over een landelijk netwerk van hoog opgeleide en ervaren notulisten. Dankzij dit brede netwerk hebben wij altijd een geschikte notulist beschikbaar.

Meer informatie of direct een offerte aanvragen?

Wilt u gebruik maken van de transcriptieservice van hét Notulistenteam?
Vraag direct een offerte aan.

Meer informatie? Neem dan telefonisch contact met ons op via 026 5600 262 of stuur een mail naar service@notulistenteam.nl

Laatste blogs