Objectieve en deskundige notulisten in heel Nederland

Objectieve en deskundige notulisten in heel Nederland

Notuleerservice

Onze vakkundige notulisten beschikken over specifieke branchekennis van organisaties in de profit- en non-profit sector.

Transcriptieservice

Opnamen van interviews, hoorzittingen of andere bijeenkomsten laten uitwerken in professionele notulen? Dat kunt u met een gerust hart overlaten aan onze notulisten

Werkwijze

Een notulist inhuren voor een vergadering of het uitwerken van een geluidsopname is in enkele stappen geregeld. Vraag een offerte aan en wij nemen u graag het werk uit handen!

Onze visie

Omdat notulen de verbinding vormen tussen opeenvolgende gesprekken van vergaderingen en bijeenkomsten dragen zij bij aan de continuïteit van de bedrijfsvoering. Professionele notulen zijn van maatschappelijk en economisch belang.

Dankzij professionele notulen kan kennis worden genomen van hetgeen besproken is tijdens een vergadering of bijeenkomst en blijven stakeholders betrokken bij het onderwerp. In objectieve notulen worden gemaakte afspraken helder, eenduidig en concreet vastgelegd waardoor deze tastbaar, onvermijdbaar en controleerbaar zijn voor alle betrokkenen.

Hét Notulistenteam is een professionele dienstverlener die haar klanten wil faciliteren in het objectief en professioneel vastleggen van vergaderingen en bijeenkomsten waardoor organisaties effectiever kunnen opereren.

Notuleerservice & Transcriptieservice

Hét Notulistenteam verzorgt al sinds 1993 de professionele verslaglegging van allerlei soorten vergaderingen en bijeenkomsten bij organisaties in verschillende branches. Ons bureau beschikt over een landelijk netwerk van meer dan 100 hoogopgeleide en ervaren notulisten en transcribenten.